river adige nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

river adige nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm river adige giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của river adige.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • river adige

    Similar:

    adige: a river in northern Italy that flows southeast into the Adriatic Sea

    Verona is on the Adige

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).