river dam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

river dam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm river dam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của river dam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • river dam

  * kỹ thuật

  đập giữ nước

  đập lòng sông

  đập nước

  ụ chắn

  xây dựng:

  đập sông