river span nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

river span nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm river span giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của river span.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • river span

    * kỹ thuật

    điện:

    khoảng vượt (sông)