river shad nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

river shad nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm river shad giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của river shad.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • river shad

    shad that spawns in streams of the Mississippi drainage; very similar to Alosa sapidissima

    Synonyms: Alosa chrysocloris

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).