river bus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

river bus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm river bus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của river bus.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • river bus

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    thuyền chở khách (trên sông)