river tug nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

river tug nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm river tug giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của river tug.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • river tug

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    tàu kéo đường sông