river dike nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

river dike nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm river dike giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của river dike.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • river dike

    * kỹ thuật

    đê sông