river bed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

river bed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm river bed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của river bed.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • river bed

  * kỹ thuật

  đáy sông

  dòng chảy

  lòng dẫn

  lòng sông, lòng chảy

  lòng suối