river fall nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

river fall nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm river fall giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của river fall.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • river fall

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự hạ mức nước sông