river-crab nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

river-crab nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm river-crab giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của river-crab.

Từ điển Anh Việt

  • river-crab

    * danh từ

    cua sông