river cam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

river cam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm river cam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của river cam.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • river cam

    Similar:

    cam: a river in east central England that flows past Cambridge to join the Ouse River

    Synonyms: Cam River

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).