riverain nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

riverain nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm riverain giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của riverain.

Từ điển Anh Việt

 • riverain

  /'rivərein/

  * tính từ+ (riverine) /'rivərain/

  (thuộc) ven sông; ở ven sông

  * danh từ

  người sông ở ven sông

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • riverain

  * kỹ thuật

  ở ven sông

  ven sông

  hóa học & vật liệu:

  ven bờ