river mud nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

river mud nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm river mud giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của river mud.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • river mud

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bùn sông