river head nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

river head nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm river head giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của river head.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • river head

  * kỹ thuật

  ngọn sông

  nguồn sông

  hóa học & vật liệu:

  đầu sông