river-hog nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

river-hog nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm river-hog giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của river-hog.

Từ điển Anh Việt

  • river-hog

    * danh từ

    lợn nước