riverlet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

riverlet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm riverlet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của riverlet.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • riverlet

    * kỹ thuật

    sông con

    cơ khí & công trình:

    sông nhỏ