river styx nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

river styx nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm river styx giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của river styx.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • river styx

    Similar:

    styx: (Greek mythology) a river in Hades across which Charon carried dead souls

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).