river bend nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

river bend nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm river bend giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của river bend.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • river bend

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    khuỷu sông