river-bed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

river-bed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm river-bed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của river-bed.

Từ điển Anh Việt

  • river-bed

    * danh từ

    lòng sông