river nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

river nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm river giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của river.

Từ điển Anh Việt

 • river

  /'rivə/

  * danh từ

  dòng sông

  to sail up the river: đi thuyền ngược dòng sông

  to sail down the river: đi thuyền xuôi dòng sông

  dòng chảy tràn ngập, dòng chảy lai láng

  a river of blood: máu chảy lai láng

  (nghĩa bóng) (the river) ranh giới giữa sự sống với sự chết

  to cross the river: qua sông; (nghĩa bóng) chết

  (định ngữ) (thuộc) sông

  river port: cảng sông

  to sell down river

  (xem) sell

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • river

  * kinh tế

  đường sông

  sông

  * kỹ thuật

  dòng chảy

  dòng sông

  sông

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • river

  a large natural stream of water (larger than a creek)

  the river was navigable for 50 miles