river flow nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

river flow nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm river flow giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của river flow.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • river flow

  * kỹ thuật

  dòng sông

  lưu lượng của sông

  lưu lượng sông

  xây dựng:

  dòng chảy sông