river pear nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

river pear nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm river pear giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của river pear.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • river pear

    Similar:

    anchovy pear: West Indian fruit resembling the mango; often pickled

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).