riveret nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

riveret nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm riveret giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của riveret.

Từ điển Anh Việt

  • riveret

    * danh từ

    sông nhỏ; sông con