river arm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

river arm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm river arm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của river arm.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • river arm

    * kỹ thuật

    nhánh sông