river wall nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

river wall nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm river wall giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của river wall.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • river wall

    * kỹ thuật

    vách bờ sông