river weir nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

river weir nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm river weir giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của river weir.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • river weir

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đập sông