river arno nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

river arno nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm river arno giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của river arno.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • river arno

    Similar:

    arno: a river in central Italy rising in the Apennines and flowing through Florence and Pisa to the Ligurian Sea

    Synonyms: Arno River

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).