get down nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

get down nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm get down giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của get down.

Từ điển Anh Việt

 • get down

  xuống, đi xuống; xuống ngựa; đem xuống, đưa xuống

  to get down on one's knees: quỳ xuống

  đánh đổ, đánh ngâ, đánh gục; hạ, bắn rơi (máy bay...)

  nuốt (miếng ăn...)

  to get in

  vào, đi vào, len vào; tới nơi về (nhà...)

  when does the train get in?: khi nào xe lửa tới?

  to get in between two persons: len vào giữa hai người

  to get in with someone: khéo len lõi được lòng ai

  mang về, thu về

  to get in the crop: thu hoạch mùa màng

  to get money in: thu tiền về

  trúng cử, được bầu (trong cuộc bầu cử)

  đấm trúng, đánh trúng

  to get a blow in: đấm trúng một thoi

  to get into

  vào, đi vào

  (thông tục) mặc (quần áo); đi (giày ống...)

  bốc lên (đầu); làm say chếnh choáng (rượu)

  whisky gets into head: uýtky bốc lên đầu làm say chếnh choáng

  lâm vào, mắc vào, nhiễm

  to get into debt: mắc nợ

  to get into a habit: nhiễm một thói quen

  to get off

  ra khỏi, thoát khỏi; sổ ra

  to get off with a whole skin: thoát khỏi nguy hiểm

  xuống (xe, tàu, ngựa...)

  ra đi, khởi hành; bay lên (máy bay)

  gỡ cho (ai) thoát tội, gỡ cho (ai) nhẹ tội; thoát khỏi khó khăn, thoát khỏi được sự trừng phạt, được tha thứ

  to get off cheap (easy): thoát khỏi dễ dàng

  bỏ, cởi bỏ, vứt bỏ, tống đi

  to get off one's clothes: cởi quần áo

  gửi đi, cho đi

  to get a parcel off: gửi một gói hàng

  làm bật ra, mở ra, làm lỏng ra

  to get the lid off: mở bật một cái nắp ra

  đi ngủ

  tha (một bị cáo...)

  trục (tàu đắm) lên

  to get off with: làm thân được, chim được, ve vân được

  to get on

  lên, trèo lên

  to get on a horse: lên ngựa

  mặc (quần áo...) vào; đi (giày dép...) vào; đội (mũ...) vào

  xúc tiến (một công việc...)

  tiến bộ, tiến phát

  to get on in life: thành công trong cuộc sống

  to get on with one's studies: tiến bộ trong học tập

  sống, làm ăn, xoay sở

  how are you getting on?: dạo này anh làm ăn thế nào?

  we can get on wothout his help: không có sự giúp đỡ của chúng tôi cũng vẫn xoay sở được

  hoà thuận, ăn ý

  they got on very well: chúng nó sống rất hoà thuận với nhau;

  to get on with somebody: ăn ý với nhau

  to get on with somebody: ăn ý với ai, sống hoà thuận với ai

  gần đến, xấp xỉ

  to be getting on for forty: xấp xỉ bốn mươi tuổi

  it's getting on for dinner-time: gần đến giờ ăn rồi

  to get on to: (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hiểu được

  to get out

  bắt ra, tống ra, đuổi ra; nhổ ra, kéo ra, lấy ra

  to get money out of someone: bòn rút tiền bạc của ai

  tẩy (vết bẩn...)

  xuất bản (một cuốn sách...)

  đọc, nói ra, phát âm (một từ...)

  đi ra, ra ngoài

  get out: cút đi!, ra ngay!, láo!, tầm bậy!

  to get out of sight: đi mất hút không nhìn thấy đâu nữa

  xuống (tàu, xe...)

  thoát ra, lộ ra ngoài (tin tức, điều bí mật...)

  thoát khỏi, dần dần bỏ, dần dần mất

  to get out of a difficulty: thoát khỏi khó khăn

  to get out of a habit: dần dần bỏ thói quen, dần dần mất đi thói quen

  to get out of shape: trở thành méo mó, không còn ra hình thù gì

  to get out of hand: thoát khỏi sự kiểm soát, không còn kiềm chế được nữa, trở nên loạn xạ (tình hình); làm dứt (việc gì)

  to get over

  làm xong (việc phiền phức)

  vượt qua, khắc phục, khỏi

  to get over difficulties: vượt qua mọi khó khăn, khắc phục mọi khó khăn

  to get over a distance: vượt qua một quâng đường

  to get over an illness: khỏi bệnh

  to get over a surprise: hết ngạc nhiên

  (từ lóng) dùng mưu lừa gạt (ai); phỉnh (ai)

  to get over somebody: dùng mưu lừa gạt ai

  bác bỏ (lý lẽ, chứng cớ...)

  to get round

  tán tỉnh, lừa phỉnh (ai), dùng mưu lừa gạt (ai, làm theo ý mình)

  chuồn, lẩn tránh, không thi hành

  to get round a question: lẩn tránh một câu hỏi

  to get round the law: không thi hành luật

  đi quanh

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đến nơi

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) khỏi bệnh, bình phục

  to get through

  đi qua, chui qua, vượt qua; làm trôi qua (thời gian)

  làm trọn, làm xong; chịu đựng đến cùng

  to get through with a book: đọc hết một cuốn sách

  to get through with one's work: làm trọn công việc, hoàn thành công việc

  đem thông qua; được thông qua (đạo luật...)

  to get to

  bắt đầu

  to get to work: bắt đầu làm việc, bắt tay vào việc

  đạt đến, đi đến chỗ

  they soon got to be friends: chẳng mấy lúc chúng đi đến chỗ thân nhau

  to get together

  nhóm lại, họp lại, tụ họp

  thu góp, góp nhặt

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) thảo luận, hội đàm; đồng ý nhau, đi đến chỗ thoả thuận

  to get under

  dập tắt (đám cháy...)

  đè lên trên

  to get one's opponent under: đè lên trên địch thủ

  đi dưới, chui dưới (vật gì)

  to get up

  lôi lên, kéo lên, đưa lên, mang lên, đem lên

  xây dựng nên, tổ chức, sắp đặt (một buổi lễ...); bày (mưu); chuẩn bị (bài giảng, bài thi...); bịa (một câu chuyện...)

  trình bày, tô diểm, làm dáng cho (ai, cái gì...); tạo ra (một sự cảm động vờ...)

  giặt sạch; là (quần áo)

  tăng

  to get up speed: tăng tốc độ

  đứng dậy, ngủ dậy

  leo lên, đi lên, bước lên

  nổi dậy (gió...), dâng lên (nước biển...)

  to get across (over) the footlights

  (thông tục) đạt, được khán giả tiếp nhận dễ dàng (câu nói trong vở kịch...)

  to get away with it

  thành công, làm trôi chảy; thoát được sự trừng phạt

  to get hold of

  (xem) hold

  to get home

  trúng đích, đạt tới đích

  to get it [hot]

  bị chửi mắng

  to get nowhere

  không đi tới đâu, không đi tới kết quả gì

  to get on like a house on fire

  tiến nhanh lên phía trước; lan nhanh

  tiến bộ vượt mức

  rất hoà thuận; rất hợp ý tâm đầu

  to get on one's legs (feet)

  diễn thuyết, nói chuyện trước công chúng

  to get on someone's nerves

  (xem) nerve

  to get one's hand in

  làm quen với (việc gì...)

  to get one's Indian up

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) phát cáu

  to get one's own way

  làm theo ý mình

  to get one's shirt off (one's monkey up, one's rag out, one's Irish up)

  phát cáu, nổi giận, mất bình tĩnh

  to get out of bed on the wrong side

  (xem) bed

  to get somebody's back up

  (xem) back

  to get something on the brain

  để cho cái gì làm ám ảnh tâm trí

  to get the best of it

  (xem) best

  to get the better of

  (xem) better

  to get the gate

  (xem) gate

  to get the wind of someone

  thắng ai; lợi thế hơn ai

  to get the wind up

  (xem) wind

  to get under way

  lên đường, khởi hành, nhổ neo; khởi công

  to get wind (knowledge) of

  nghe phong thanh (chuyện gì)

  the news got wind

  tin tức lan đi

  * danh từ

  con (của thú vật) (dùng trong chuyện săn bắn)

Từ điển Anh Anh - Wordnet