dismount nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dismount nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dismount giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dismount.

Từ điển Anh Việt

 • dismount

  /'dis'maunt/

  * nội động từ

  xuống (ngựa, xe...)

  * ngoại động từ

  cho xuống (ngựa), bắt xuống (ngựa)

  làm ngã ngựa

  khuân xuống, dỡ xuống (từ một bệ cao...)

  (kỹ thuật) tháo dỡ (máy móc)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • dismount

  * kỹ thuật

  dỡ

  dỡ rời

  hạ xuống

  phân tách

  tháo ra

  tháo rời

  vặn ra

  hóa học & vật liệu:

  dỡ xuống

Từ điển Anh Anh - Wordnet