unhorse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unhorse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unhorse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unhorse.

Từ điển Anh Việt

  • unhorse

    /'ʌn'hɔ:s/

    * ngoại động từ

    làm cho ngã ngựa

Từ điển Anh Anh - Wordnet