get-up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

get-up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm get-up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của get-up.

Từ điển Anh Việt

 • get-up

  /'getʌp/

  * danh từ (từ Mỹ,nghĩa Mỹ)

  óc sáng kiến, óc tháo vát

  nghị lực; tính kiên quyết

  kiểu (áo, in, đóng một cuốn sách...)