getter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

getter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm getter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của getter.

Từ điển Anh Việt

 • getter

  /'getə/

  * danh từ

  người mua được, người kiếm được, người lấy được, người được

  (ngành mỏ) thợ mỏ, thợ gương lò

  ngựa (đực) giống

  (vật lý); (raddiô) chất thu khí