beam of light nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beam of light nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beam of light giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beam of light.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • beam of light

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  chùm (tia) sáng

  điện tử & viễn thông:

  chùm tia ánh sáng

Từ điển Anh Anh - Wordnet