beams nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beams nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beams giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beams.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beams

    * kỹ thuật

    dầm