beams span nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beams span nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beams span giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beams span.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beams span

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    nhịp dầm