beam mould nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beam mould nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beam mould giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beam mould.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beam mould

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    khuôn đúc sẵn