beam trawl nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beam trawl nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beam trawl giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beam trawl.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beam trawl

    * kinh tế

    lưới xà