beam power nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beam power nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beam power giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beam power.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • beam power

  * kỹ thuật

  điện tử & viễn thông:

  công suất chùm

  toán & tin:

  công suất chùm tia