beam jitter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beam jitter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beam jitter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beam jitter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beam jitter

    * kỹ thuật

    sự chập chờn của chùm