beam tilt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beam tilt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beam tilt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beam tilt.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beam tilt

    * kỹ thuật

    độ nghiêng chùm