beam edge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beam edge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beam edge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beam edge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beam edge

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    giới hạn chùm tia