beam signal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beam signal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beam signal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beam signal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beam signal

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    tín hiệu chùm