beam angle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beam angle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beam angle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beam angle.

Từ điển Anh Việt

  • beam angle

    (Tech) góc chỉ hướng, góc chùm