beam pump nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beam pump nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beam pump giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beam pump.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • beam pump

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  bơm tay dài

  cơ khí & công trình:

  máy bơm cân bằng