beam lead nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beam lead nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beam lead giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beam lead.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • beam lead

  * kỹ thuật

  điện tử & viễn thông:

  băng nối ra

  xây dựng:

  dầm nối ra