beam-ends nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beam-ends nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beam-ends giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beam-ends.

Từ điển Anh Việt

 • beam-ends

  /'bi:m'endz/

  * danh từ số nhiều, to be on one's qong (hàng hải) nghiêng đi (tàu)

  hết phương, hết cách; lâm vào thế bí, lúng túng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • beam-ends

  (nautical) at the ends of the transverse deck beams of a vessel

  on her beam-ends" means heeled over on the side so that the deck is almost vertical