beam span nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beam span nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beam span giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beam span.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beam span

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    nhịp đầm

    nhịp rầm