beamwidth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beamwidth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beamwidth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beamwidth.

Từ điển Anh Việt

  • beamwidth

    (Tech) độ rộng chùm