beam magnet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beam magnet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beam magnet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beam magnet.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beam magnet

    * kỹ thuật

    nam châm hội tụ

    nam châm tạo chùm

    nam châm tạo tia