beam test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beam test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beam test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beam test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • beam test

  * kỹ thuật

  sự thử uốn

  toán & tin:

  sự thí nghiệm dầm

  xây dựng:

  sự thí nghiệm rầm

  thí nghiệm dầm